ÁPRILIS

SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK HAVA


A hónap keresztény hagyomány szerinti névadójára 24-én emlékezünk – de előfordul a Tavaszhó vagy a Szelek hava megjelölés is. A rómaiak Venus etruszk neve után (Apru) sorolták áprilisként a naptárba ezt a hónapot, más értelmezés szerint viszont április az „aperire” – kinyílni, feltörni – igéből eredeztethető, utalva ezzel a természet kinyílásának, a termőföld feltörésének időszakára.

A hónap szokásai, hagyományai már a rómaiak óta szorosan összefüggnek a természet újraéledésével, és az ehhez kötődő tennivalókkal. Ebben a hónapban kezdődnek a földeken a tavaszi munkák, sárkányölő Szent György napja pedig évszázadok óta a marhák (és egyéb ridegtartásra szoktatott lábasjószágok) szabad legelőre hajtásának az ideje. Április 25., Szent Márk napja a búzaszentelés hagyományát őrzi – keresztény szokás szerint vagy ezen a napon, vagy az ehhez közeli vasárnapon búzaszentelő körmenetet tartanak, de valójában pogány eredetű népszokásról van szó. Bár a népnyelv búzaszentelésről beszél, mindenféle vetést, fákat és szőlőket is szokás ilyenkor megáldani.

BOLONDOK NAPJA (április 1.)

A hónap a bolondok napjával kezdődik – április bolondja az, akit elsején becsapnak, rászednek, megtréfálnak, aztán meg jól kinevetnek… A szokás eredete bizonytalan, csupán feltételezésekre hagyatkozhatunk. Talán a tavaszkezdethez kötődő vidám kelta népszokásból maradt fenn, talán egyszerűen csak a hónap szeszélyes voltára utal. Az viszont biztos, hogy szerte Európában tartja magát a szokás, ismerik például a franciák, angolok, németek is.

VIRÁGVASÁRNAP (március 28.)

A nagyhét előzménye - Jézus Jeruzsálembe érkezésére emlékezve a templomokban barkát szentelnek (pálmaág helyett)

NAGYHÉT (március 29. - április 4.)

  • nagycsütörtök - a harangok "Rómába mennek" (elhallgatnak)
  • nagypéntek - tilos a sütés-főzés, a tűzhelyeket hagyják kialudni
  • nagyszombat - újra megszólalnak a harangok, meggyújtják a tüzeket

HÚSVÉT (április 4 - 5.)

Húsvét vasárnapja mindig a tavaszi napéjegyenlőséget (márc. 20-21.) követő holdtölte utáni vasárnap. Mozgó ünnep lévén, legkorábban március 22-re, legkésőbb április 25-re eshet.
Húsvét = Pészah (héber) - a szó kikerülést, elkerülést jelent.
A magyar HÚSVÉT szó a negyven napos böjt lezárulását jelzi.
A zsidó vallás tanítása szerint e napon ünneplik az egyiptomi rabságból való menekülésüket. A keresztény vallás Jézus feltámadását ünnepli ezen napon.
A húsvéti ünnepkörről részletesen itt olvashatsz.

 

A KÖLTÉSZET NAPJA (április 11.)

A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964. óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, képzőművészeti kiállításokkal tisztelgünk a magyar líra előtt.
Országszerte rendezett programokon klasszikus és kortárs költők versei szerepelnek.

 

A FÖLD NAPJA (április 22.)

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

A Föld Napjának alapgondolata az Egyesült Államokban élő egyetemi hallgató, Denis Hayes ötlete volt. Az első ünnepre 1970. április 22-én került sor.
A mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, illetve tiltakozzon a vizeket szennyező hulladéklerakók, a levegőt egyre súlyosabban szennyező közúti közlekedés, a fajok kiirtása, a természetes élőhelyek eltűnése ellen.

 


 

SZENT GYÖRGY NAPJA (április 24.)

Az állatokat ekkor hajtották ki a tél után a szabad legelőkre, ekkor álltak újra munkába a pásztorok. Az első kihajtásához számos hiedelem és szokás fűződött. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a vesszőnek, zöld ágnak is, amellyel az állatokat először hajtották. Füstöléssel igyekeztek távol tartani a rontást, pl. a gazda a karácsonyi morzsával füstölte állatait.

 

Népi idő-(és egyéb) jósló napok

Az áprilisi eső elkergeti a fagyot, viszont esős májust jósol

12-e, Gyula - az esztendő századik napja: amilyen az időjárás ekkor, annak ellenkezője várható a következő negyvenen.

24-e, György - "Szent György-napi dörgés, jó bortermés."
Ezt a napot a néphit alkalmasnak tartotta a földbe rejtett kincsek keresésére, amelyekről úgy hitték, hogy minden hetedik évben, ezen a napon lángot vetnek.
Hittek abban is, hogy a Szent György nap előtt fogott gyíkkal megelőzhető a torokgyík, ha megkenegetik a torkukat vele.
Ezen a napon vetették el a kukoricát, babot, uborkát.

25-e, Márk - ha megszólal a pacsirta, a béka, jó termést várhatsz,

 

 

 

(forrás: elonepmuveszet.hu, fszek.hu, oszk.hu)

a lap tetejére